Screening odbavovaných zavazadel

MV3D

Systém MV3D s certifikací EU/ECAC EDS-Standard 3 poskytuje nepřekonatelnou kombinaci inovativních technologií, vynikající schopnosti detekce hrozeb, spolehlivý výkon a nízké provozní náklady.

Nové konstrukční řešení
Systém MV3D je navržen tak, aby dosahoval nejvyšší úrovně detekčních výkonů bez použití otočného portálu. Pro vytváření 2D a 3D snímků s vysokým rozlišením systém používá sestavu nepohyblivých rentgenových zdrojů a několik detekčních polí. Tato revoluční konstrukce poskytuje koncovému uživateli provozní výhody tradičního automatizovaného screeningového systému pro kontrolu zavazadel a detekční výkon, který byl dříve k dispozici pouze u CT s otočným portálem.

Optimalizovaná integrace BHS:
Systém MV3D byl od samého počátku navrhován tak, aby zajistil bezproblémovou integraci do letištních systémů manipulace se zavazadly. Dopravník systému s rychlostí 0,5 metrů za sekundu mu umožňuje zkontrolovat až 1 800 zavazadel za hodinu. Jeho tunel o šířce 102 cm a výšce 81 cm snadno splňuje požadavky pro systémy BHS. Technologie odolná vůči zastavení systému MV3D umožňuje, aby se zavazadla krátkodobě zastavila ve snímací zóně bez následků na provádění analýzy detekce výbušnin. To zvyšuje efektivní propustnost systému a snižuje počet nákladných opětovných skenování těchto zavazadel.

Nízké celkové náklady na vlastnictví
Systém je zkonstruován způsobem, který zákazníkům snižuje celkové náklady na vlastnictví. Za účelem prodloužení střední doby mezi závadami (MTBF) a zlepšení disponibility systému nevyužívá stacionární konstrukce portálu pohyblivé díly, čímž je dosaženo snížení nákladů na údržbu provozovatelů letišť. Protože systém MV3D nevyžaduje klimatizaci, spotřebovává v teplotním rozsahu o 0 až 40 °C méně energie. Flexibilní síťové možnosti propojení systému MV3D se systémy řady eXaminer a systémy pro skenování odbavovaných zavazadel MVT-HR a jejich příslušnými pracovními stanicemi prostřednictvím bezpečné sítě umožňují optimalizaci využití pracovníků.

Výjimečné detekční schopnosti a rychlé řešení poplachových stavů
Unikátní konstrukce systému MV3D využívá pokročilé algoritmy zpracování 2D snímků s vysokým rozlišením i snímků ve 3D. Pozice společnosti L-3 ji předurčuje k tomu, aby využila svých zkušeností s detekcí výbušnin v automatizovaných a tradičních CT systémech s otočným portálem, což uživateli zajišťuje lepší detekci a nízký výskyt falešných poplachů.

Snímky podezřelých zavazadel jsou zobrazeny na naší nejnovější zobrazovací stanici, kde může obsluha systému vyhodnocovat 2D snímky s vysokým rozlišením i 3D snímky. Zařízení společnosti L-3 pro 2D snímkování ve shodě s STP usnadňuje rychlé řešení poplachových stavů přímo na obrazovce. Intuitivní zobrazování 3D snímků a nástroje pro otáčení podezřelými předměty umožňují obsluze systému vidět skrz změť předmětů a činit rychlejší a spolehlivější rozhodnutí.

 

  • Skenování až 1 800 zavazadel za hodinu
  • Stacionární portál pro zvýšení spolehlivosti
  • Nejlepší snímání a detekce v této třídě
  • Flexibilní možnosti řešení poplachových stavů – snímkování ve 2D a 3D
  • Velký obdélníkový tunel o rozměru 102 cm x 81 cm
  • Dopravník s rychlostí 0,5 metru za sekundu
  • MV3D_PS2_5Nov12rA_300
Používáte nepodporovaný prohlížeč

Zde jsou podporované prohlížeče:

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome